Haveriet på Arvidsjaurs flygplats utrett

Bättre forskning kring bromsverkan är den enda åtgärd som Statens haverikommission (SHK) rekomenderar efter det tillbud som skedde vid Arvidsjaurs flygplats för drygt ett år sedan.
Det var den 22 februari 2002 som ett passagerarplan från Tyskland kanade av landningsbanan på flygplatsen. Det chartrade planet hade 57 passagerare ombord, men ingen kom till skada när piloterna inte fick stopp på planet i tid och körde rakt in i en snödriva. Enligt den rapport som SHK nu har sammanställt har flera omständigheter bidragit till olyckan. Bland annat var farten något för hög när piloterna skulle landa, vilket gjorde att planet nådde marken först drygt 474 meter in på landningsbanan. Inbromsningen av planet var till att börja med mjuk och det bidrog också till att bromsstäckan blev längre än nödvändigt. Kraftig vind och isig bana tros också ha påverkat inbromsningen. Piltoterna, som körde planet, upplevde att bromsarna på flygplanet inte tog men några tekniska fel på flygplanet har man inte hittat. Den så kallade bromsverkan som flygplatsen mätt upp på landningbanan kan sannolikt ha varit något sämre än vad som rapporterats till piloterna, skriver haverikommissionen i sin rapport. Men SHK har inte funnit att någon av parterna brustit i ansvar. SHK rekomenderar Luftfartsverket att försöka få till bättre forskning i hur man mäter friktionen på landningsbanor för att den uppmätta bromsverkan ska bli mer exakt.
Jeanette Öhgren