Luleå blir ny hemmahamn för isbrytarna

Isbrytarna Oden, Ymer, Atle och Frej kommer i fortsättningen att ha sin hemmahamn i Luleå i stället för Stockholm och överflyttningen sker i vår. Huvudorsaken är att hamnen i Luleå är fem meter djupare än Värtahamnen i Stockholm.
Flytten innebär också att isbrytarna slipper tömma sina tankar på bunkerolja. Något som varit nödvändigt, då isbrytarna tagits in i den relativt sett grunda Värtahamnen inför sommaruppehållet. Oljan fraktas av isbrytarna till en tank i Örnsköldsvik och det medför både ökade kostnader och risker, då fartygen ska köra genom Örnsköldsviks skärgård. Sämre service i Stockholm - Andra skäl till att isbrytarna flyttas till Luleå är att servicen har blivit sämre i Stockholm, säger Mats Andersson, vid Sjöfartsverket. Dessutom är fartygens arbetsområde i första hand Bottenviken och Bottenhavet. Idag utgörs inte heller personalen av värnpliktiga från Berga örlogsskolor i Stockholm, utan av civila från bemanningsföretaget Hornet och dom kan lika gärna anställas i Luleå. Sparar hundratusen kronor Sjöfartsverket räknar med att spara några hundra tusen kronor på att flytta isbrytarna till Luleå. Här ska dom placeras vid Gamla malmkajen utanför södra hamnen. Kajen hyrs ut gratis av LKAB och inte heller Luleå kommun tjänar ett öre på affären, säger hamnchef Leif Åberg. Däremot höjs hamnens status. Luleå kan också räkna med en del servicejobb åt isbrytarna, som har ungefär 18 anställda per fartyg.