Fackeltåg mot BB-nedläggningar

Ikväll kulminerar protesterna mot stängningen av BB-avdelningar och akutkirurgi vid fyra sjukhus i nordnorska Nordlands län. Hela fem tusen personer väntas ställa upp i fackeltåget i Narvik och tre tusen i Stokkmarknes.
Stängningen av BB-avdelningarna i Kalix, Piteå och Kiruna orsakade protester och demonstrationer förra året. Stängningen ledde också till att socialdemokraterna och vänsterpartiet tillsammans förlorade nio mandat i landstingsvalet. Exakt samma scenario utspelas nu i vårt norska grannlän Nordland. Invånarna i de nordnorska kommunerna vill ha kvar fullvärdiga sjukhus, men verksamheten är fortfarande 80 miljoner kronor för dyr varje år. Tunga besparingskrav Det ursprungliga besparingskravet på 500 miljoner kronor per år i Nordland är inte uppfyllt, trots att både nedskärningar och uppsägningar genomförts. Sjukhusen i stort sett i hela landet hade så stora problem med ekonomin att norska staten, för drygt ett år sedan, tog över alla sjukhus från landstingen. En likhet med utvecklingen i Norrbotten är att det är landstingsval i Norge till hösten. Skillnaden är att besluten om nedskärningar i Norge mer tydligt styrs av staten och att de lokala politikernas makt är kraftigt kringskuren. Därför blir det intressant att se om den borgerliga samlingsregeringens lokala politiker får klä skott för stängningarna. Idag har Nordlands län sju fullvärdiga sjukhus. På fyra av dem ska BB-avdelningarna och akutkirurgin stängas och redan till sommaren inleds processen.