Försvaret har höjt beredskapen

Försvaret har höjt beredskapen i Norrbotten med anledning av kriget i Irak. Man bedömer visserligen att hotbilden mot Sverige är svag men om det skulle bli ett utdraget krig kan terroristhoten växa.
Det är dock ingen stor beredskapshöjning. Framförallt handlar det om att försvaret har ökat bevakningen av sina egna anläggningar. Det finns också fler officerare i tjänst och man har testat dom kommunikationssystem som finns mellan de olika förbanden. Försvaret vill, av naturliga skäl, inte gå in på allt för detaljerade frågor, då det skulle vara en fara för säkerheten. Enligt Per Burge, informationschef vid norra militärdistriktet, kommer dock inte vanligt folk att märka av den höjda beredskapen.