Fusk med tidrapporter

Fusk med tidrapporter bland vårdpersonal har avslöjats vid Sunderby sjukhus utanför Luleå. Det är landstinget som låtit göra en granskning av utbetalda ersättningar under förra sommaren och granskningen visar att det finns avvikelser mellan arbetad tid och begärda ersättningar. - Fusket är naturligtvis oacceptabelt och landstinget ska nu att se över sina rutiner, säger Mona Wilson, landstingsdirektör i Norrbotten.