Nej till skyddsjakt på Tornedalsvargen

Länsstyrelsen säger nej till skyddsjakt på den varg som uppehåller sig i Tornedalen, och det är nu upp till Naturvårdsverket att säga sitt i ärendet.
Begäran om skyddsjakt kommer från Liehttäja sameby där man är rädd att vargen ska åstadkomma skada i renhjordarna, men länsstyrelsen gör bedömningen att skadebilden inte är så omfattande att skyddsjakt är motiverad.