Nej till skyddsjakt

Naturvårdsverket säger nej till till skyddsjakt på den varg som uppehåller sig i Tornedalen.
Begäran om skyddsjakt kommer från Liehittäjä sameby där man är rädd att vargen ska åstadkomma skada på renhjordarna, men Naturvårdsverket gör liksom länsstyrelsen tidigare bedömningen att skadebilden inte är så omfattande att skyddsjakt är motiverad. Den aktuella vargen har enligt samebyn dödat minst 8 renar inom samebyn sen i höstas.