Oklart om länets polisbåt

Det är fortfarande oklart om Norrbotten blir av med länets enda polisbåt. I måndags skulle Rikspolisstyrelsen ha fått remisssvaren som beslutet ska grundas på. Men remissgruppen har fått påbackning och beslutet dröjer.
Håkan Innala, chef för polisbåten i Norrbotten är besviken över hur vissa inom polisledningen i länet behandlat frågan. Trafikpolischefen Gunder Eriksson är den från Norrbotten som svarat på Rikspolisstyrelsens förslag om att alla polisbåtar i Sverige ska placeras i Stockholm och Göteborg. Håkan Innala menar att det svar som Gunder Eriksson gett inte innehåller något om de fel och brister som utredningen innehåller. Däremot har Länspolismästare Karl-Bertil Arosenius uttalat sitt stöd för att behålla polisbåten, enligt Håkan Innala. - Det enda Gunder Eriksson svarat är att behovet av en polisbåt finns, men om myndigheten här ska stå för kostnaderna, så finns inte behovet längre, säger Håkan Innala. Men Gunder Eriksson säger att så ska svaret inte tolkas. - Behovet av en polisbåt finns. Men sen är det en prioriteringsfråga och de order vi har är att de pengar som finns ska användas för att föryngra poliskåren, säger Gunder Eriksson.