Elever måste betala för läroböcker

Töreskolan i Kalix gör en vinst på 700 000 kronor och en del går tillbaka till lärarna i form av bonus. Samtidigt måste eleverna betala en del böcker vilket föräldrar kritiserar.
Högstadieeleverna måste betala för en del läroböcker om de vill göra anteckningar i böckerna. Underhållet av skolan har också försämrats. Det här kritiseras av föräldrar i Töre, bland andra Arne Karlsson, som betalar för sin dotters böcker. Han tycker systemet är orättvist, eftersom inte alla anser sig ha råd att betala. Även eleverna Karolin, Göran och Alexandra tycker det är fel att betala för läroböcker, samtidigt som lärarna får bonus. Kritiserar underhållet Kritisk riktas också mot det försämrade underhållet av Töreskolan. Bland annat är möblerna gamla. Rektor Torbjörn Strömbäck håller med om att möblerna är slitna, men det är politikerna som håller i pengarna och han hoppas att det blir utökade anslag.
Niklas Jälén, SR Norrbotten