Zakrisson ny (S) ordförande

Som väntat valdes igår socialdemokraten Kristina Zakrisson från Kiruna till ny ordförande för det socialdemokratiska partidistriktet.
Kristina Zakrisson efterträder avgående ordföranden Björn Rosengren. Zakrisson valdes tillsammans med 14 andra ledamöter helt enligt valberedningens förslag. Förutom distriktsordförande är Zakrisson också socialdemokratisk riksdagsledamot för Norrbotten.