Älgprojekt i Kalix läggs ner

Förra året påbörjades en älgstudie i Kalixområdet skulle visa på hur viltstängslet påverkar älgarnas vandring och olycksstatistiken i trafiken. Nu har Vägverket hoppat av som finansiärer och projektet läggs ner.
Under våren skulle 15 älgar märkas med GPS-sändare för att man i detalj skulle kunna se hur älgarna vandrar. Anders Seiler vid Grimsö forskningsstation som varit projektledare säger att kunskaperna om hur stängslet påverkar älgarnas vandring är viktig. Han menar att det är möjligt att antalet viltolyckor ökar på andra ställen på grund av viltstängslet. - Sedan vet vi att älgarna tar sig ut på vägen trots att det finns viltstängsel. Blev för dyrt att genomföra - En premiss för att vi skulle starta upp projektet, var att vägverket var säkra på att kunna fullfölja finansieringen, säger Anders Seiler vidare. Men Lars Nilsson miljödirektör vid Vägverket känner inte igen någon sådan premiss, utan säger att projektet helt enkelt blev för dyrt att genomföra. Den första delen av projektet finansierades av Vägverket tillsammans med Länsstyrelsen medan Jägarförbundet och Grimsö forskningsstation gjorde arbetet.