Piteå kommun startar arbetslöshetsprojekt

Väntade pensionsavgångar och stor deltidsarbetslöshet gör att Piteå Kommun nu satsar på ett projekt som går ut på att göra deltider till heltider inom äldre- och handikappomsorgen.
Satsningen är ett samarbete med fackliga organisationer och Arbetsförmedlingen. Bakgrunden är dels att man väntar stora pensionsavgångar inom socialtjänsten och dels att Piteås socialtjänst har länets högsta deltidsarbetslöshet. Arbetsmarknadsverket har beviljat nästan 5 miljoner kronor till det här projektet.