Avtal för sanering av atomsopor klart

Nu är alla detaljer med det viktiga MNEPR avtalet, som är förutsättningen för att kunna ta hand om atomsoporna på Kolahalvön, klart. Det beskedet gav utrikesmininster Anna Lind vid ett besök i Luleå idag.
De sista frågetecknen kring avtalet löstes vid ett möte i Moskva i helgen enligt utrikesmininstern. Avtalet, som reglerar försäkrings- tull och andra viktiga ansvarsfrågor för internationella aktörer som ska hjälpa ryssarna att ta hand om det militära kärnavfallet, ska senare skrivas under vid en cermoni, sannolikt i Sverige.