Pris för ett tolerantare Norrland

RFSL Nord har fått pris för sitt arbete att skapa ett tolerantare och ”Ett bättre HBT-Norrland”.

Priset har delat ut på Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter - RFSL:s - kongress som avslutas i Stockholm idag.

Arbetet inleddes för två år sen och går ut på förebygga hatbrott och kränkande behandling av HBT-peroner genom att informera i skolor.

- RFSL Nord har på ett tydligt sätt visat på att allt är möjligt. Det arbete somavdelningen har drivit kommer att påverka uppväxtvillkoren för många hbt-personer i Nord, säger Sören Juvas, förbundsordförande för RFSL.