Fortfarande höga utsläpp i Svappavaara

Förra året anmälde Kiruna kommun LKAB till miljöåklagaren för att pelletsverket i Svappavaara släppte ut mycket mer stoft än tillåtet under 2006. Förundersökningen pågår fortfarande. Under förra året minskade stoftutsläppen, enligt LKABs miljörapport. Men de hamnade ändå strax över riktvärdet.

930 ton stoft av tungmetaller och järn smutsade ner i Svappavaara under förra året, och det är strax över vad riktvärdet tillåter.

Det är en minskning av utsläppen med 350 ton jämfört med 2006. Då anmälde kommunen LKAB till åklagare. Och Miljöåklagare Magnus Nilsson håller fortfarande på att utreda om stoftutsläppen 2006 ska leda till åtal för otillåten miljöverksamhet.

Enligt företaget berodde de höga utsläppen 2006 och förra året på att reningsanläggningen var sliten, men nu har man utfört underhåll på den.

För andra sorters utsläpp har inte myndigheterna satt några gränser för LKABs industri i Svappavaara. Så förra året kunde kommunen bara kritisera och ifrågasätta varför utsläppen av saltsyra som försurar miljön hade ökat och är 50 gånger högre än vid LKABs anläggning i Kiruna, sett till per ton producerad pellets. Och varför de försurande svavelutsläppen var 20 gånger högre i Svappavaara än i Kiruna.

Under 2007 har de här försurande utsläppen ökat ytterligare i Svappavaara.

Och det kan dröja några år till innan pelletsfabriken där får en ordentlig reningsutrustning.

Länsstyrelsen har, med hjälp av EU-regler, krävt att LKAB ska ansöka om att få gränsvärden för utsläpp även i Svappavaara. Och länsstyrelsen räknar med att ansökan om nya miljövillkor ska jobbas fram nu under året. Det kan sen så småningom leda till att LKAB tvingas installera en ny reningsanläggning.