Belöningssystem föreslås korta vårdköer

Ekonomiska incitament ska ge kortare kötider. Det vill Sveriges kommuner och landsting och föreslår till regeringen att landstingen ska uppmuntras ekonomiskt för att kunna leva upp till vårdgarantin.

Enligt förslagen ska landstingen bara få del av resurser i direkt proportion till gjorda förbättringar.

SR Norrbotten
nyheter.norrbotten@sr.se