Frågan markrättigheter ska lyftas i Kiruna

Nu vill centerpartiet i Kiruna bilda en ideell ”markanvändningsgrupp”. Gruppen ska jobba för att förbättra möjligheterna att investera och bygga i Kiruna kommun. Men från samiskt håll finns frågetecken om hur demokratisk nätverket är.