Avverkning värst för blåbär

När skogen avverkas är det blåbär som minskar mest. Lingonen är mer känsliga för den harvning och plöjning av skogsmarken som görs före återplantering, visar växtekologen Johan Bergstedt i en avhandling vid Linköpings universitet.

Debatten om den biologiska mångfalden i Sveriges skogar fokuseras ofta på sällsynta arter.

– Men vanliga arter som blåbär har antagligen en mycket större betydelse för mångfalden, säger Johan Bergstedt i ett pressmeddelande.

Skogsbruket påverkar markfloran på olika sätt. Gräsarten kruståtel och mjölkört (rallarros) tillhör de växter som gynnas av avverkning. Vanliga arter som lingon, ljung och odon är relativt okänsliga för avverkning.

TT