Samiska och finska i förskolan

Regeringens utredare vill att alla samiska och finskspråkiga barn ska få möjlighet att läsa modersmål i förskolan.

Bertil Bengtson, före detta domare i Högsta domstolen, vill att utredningen ska göras verklig så fort som möjligt.

Rapporten som Bertil Bengtson lämnat till regeringen innehåller många frågor som berör de samiska och finska medborgarnas rättigheter vid besök av olika myndigheter.

Till exempel föreslår Bertil Bengtson att finsk och samiskspråkiga förskoleelever skall ges möjligheter till undervisning på deras eget språk.

SR Sisuradio