Älvsbykvinna i jägarstyrelse

Kristina Gustafsson från Älvsbyn har valts in i Svenska Jägareförbundets styrelse. Kristina Gustafsson vill framför allt arbeta för att öka antalet nya jägare och bevaka fjälljaktsfrågorna. Årsstämman enades även om en ny rovdjurspolicy som bland annat föreslår en regional förvaltning som har bättre möljighet att bli accepterad av lokalbefolkningen.

Vid stämman antogs en ny rovdjurspolicy med anledning av att de stora rovdjuren nått det antal och den spridning som kräver en ändrad och mer aktiv förvaltning. I policyn står bland annat att vi ska förvalta varg, lo och björn utifrån nationella och regionala behov och villkor.

Av policyn framgår att maximinivåer och toleransnivåer av rovdjursstammarna ska ta hänsyn till meningsfull jakt, skador på tamdjur, oskygga individer och påverkan på livsvillkor för de som bor och verkar i rovdjurstäta områden. I policyn står även att den illegala jakten ska bekämpas och att beslut om jakt skall fattas på länsnivå så att rovdjurspolitiken får en bättre folklig förankring.

SR Norrbotten
nyheter.norrbotten@sr.se