Barnlösa par väntar på besked om äggdonation

Trots att det gått tre månader sedan äggdonationer blev tillåtna i Sverige har landstinget i Norrbotten ännu inga besked att ge de barnlösa par som vill pröva den här metoden. Inte ens ansvarig läkare på kvinnokliniken vid Sunderby sjukhus, Åsa Lindholm, har fått något klart besked från sina chefer.
Sedan den 1 januari är det tillåtet att göra ägg- och spermadonationer via provrör i Sverige. Med andra ord att en donator donerar ägg eller spermier och att graviditeten sätts igång på konstgjord väg i provrör. Det är en helt ny möjlighet för vissa barnlösa par. Par som tidigare varit hänvisade till dyrbara behandlingar utomlands. Trots detta finns det ännu inga beslut om och hur landstinget i Norrbotten ska bekosta behandlingen och utan besked från landstinget kan inga norrbottniska par få behandling. IVS-kliniken vid universitetssjukhuset i Umeå är den nordligaste av de sju kliniker i landet som fått tillstånd att utföra äggdonationer. Eva Innala som är överläkaren vid IVS-kliniken i Umeå säger att de har möjlighet att ta emot patienter från Norrbotten, men hon har lite svårt att förstå att frågan ännu inte är klarlagd i Norrbotten. Till hösten hoppas hon att den första donationen vid kliniken kan göras, även om det finns hinder på vägen. - Vi hoppas att vi kan göra det till hösten 2003, säger Eva Innala. Har ni donatorer redan idag? - Vi har kvinnor som har hört av sig och velat höra sig för vad det innebär att vara donator.