Dammar ska stoppa vårflod i Finland

För att stoppa framtida skador av vårfloden vill man i finska Lappland bygga skyddsdammar som fördröjer vattnets längs två av de större älvarna, Kemijoki och Ounasjoki.

Bakom förslaget ligger Lapin Liitto, som är kommunernas samarbetsorgan i Lappland. För att finansiera det hela föreslås att det byggs mindre vattenkraftkraft i anslutning till dammarna trots att en av dessa älvar är fredat från vattenkraftsutbyggnader.