Kampanj ska rädda havsöringen

För att skydda havsöringen samarbetar Kustbevakningen och länsstyrelsen med riktade insatser mot tjuvfiske, och i vår kommer länsstyrelsen också att gå ut med en informationskampanj till boende i kustkommunerna.

Kustbevakningens bevakningsområde är skärgård och hav. Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för älvar och insjöar och utser tillsynsmän bland fiskare och boende kring vattendragen. De två samarbetar nu med riktade insatser kring älvmynningar och i skärgården för att upptäcka och förhindra tjuvfiske.

Det var 2006 som det kom nya regler kring fisket för att skydda öringen, bland annat infördes en så kallad tremetersregel, det vill säga att fiske med nät på vatten tre meter eller grundare är förbjudet under våren och hösten. Regeln infördes för att skydda öringen, men även harren drar nytta av fiskeregleringen. Samarbetet med Kustbevakningen är en fördel för länsstyrelsen.

– Vi blir effektivare naturligtvis, vår kunskapsbas för hur fisket ser ut och var man ska rikta den här tillsynen ökar ju, säger fiskekonsulenten Dan Blomkvist på Länsstyrelsen i Norrbotten.

Öringen kan ha olika namn som havsöring eller Börsting, men även Bäckforellen som lever i bäckar som är biflöden till älvar eller sjöar är små öringar som så småningom vandra ner i större vatten och växer till sig.

– Havsöringsstammarna i Bottenviken är i väldigt dåligt skick, och enligt Internationella havsforskningsrådet som tar fram de data som ligger till bakgrund för regleringarna så är öringen utrotningshotad, säger Dan Blomkvist.

Olagligt öringsfiske beror både på okunskap om vilka regler som gäller, och medvetet tjuvfiske, berättar Bertil Mustonen kustbevakningsinspektör. Det är en bild som även länsstyrelsen känner igen.

– Om man tar på sig att fiska så tar man också på sig ansvaret att sätta sig in i de regler som finns, men vi vet att regelverket är svåröverskådligt och vi vet att kunskapsnivån på vissa områden är dålig, säger Dan Blomkvist som berättar att länsstyrelsen nu satsar på information.

Som en del i ett led att komma till rätta med det olagliga öringfisket, och för att öka kunskapen kring öringens situation kommer länsstyrelsen att dra igång en informationskampanj under våren. Broschyrer i brevlådorna till de som bor i kustkommunerna och annonser i tidningar ska sprida kunskaper kring reglerna och öka förståelsen för öringens situation.

Anna Widén, SR Norrbotten
anna.widen@sr.se