Översvämning i Boden

Vattnet fortsatte att stiga i Boden under onsdagen. Vid morgonens mätningar konstaterades att vattennivåerna sakta ökat under natten. Flera byggnader har fått in vatten och fler hus är i fara. Gator har fått stängas av och arbete pågår med att bygga vallar. Enligt de senaste rapporterna på eftermiddagen har vattnet börjat sjunka undan.

Avtappningen från Bodån till Luleälven har ökats genom att dammluckorna öppnats mer.