Rekordlåga grundvattennivåer i länet

I större delen av landet, även i Norrbotten, är grundvattennivåerna under, eller mycket under det normala. Något som kan innebära att folk med egna brunnar kommer att bli utan vatten.
I Norrbotten, som brukar ha ett normalt grundvatten den här tiden på året, är nu nivåerna i hela länet under eller mycket under de normala. På Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) som håller koll på grundvattnet pratar man nu om en extrem situation. - I Norrbotten är det ovanligt att man ligger under det normala grundvattenståndet. Men nu är det extremt. Nu är nivåerna de lägsta vi har uppmätt, sedan vi började mäta för över 30 år sedan, säger Göran Risberg, hydrogeolog på SGU. Det är den torra och soliga sommaren förra året som nu gör att grundvattennivåerna är extremt låga i stora delar av landet. De här kommer att få stora konsekvenser för en hel del människor och speciellt dom som bor i glesbygden och har egna brunnar. På SGU säger man att man fått mängder av rapporter från folk som har brunnar som sinat. För att återställa grundvattennivåerna krävs en rejäl vårflod, kombinerat med en hel del regn under våren, säger man på SGU.