Länsstyrelsen kritiseras av Justitiekanslern

Länsstyrelsen i Norrbotten får kritik av Justiekanslern, JK, för att man dröjt för länge med handläggningen av ett beslut om kameraövervakning av Statoil i Luleå.
Statoil fick i augusti ifjol tillstånd av länstyrelsen att använda fyra övervakningskameror vid sin anläggning på Hertsövägen, men en kopia av beslutet, som enligt gällande regler ska skickas till JK, kom så sent att överklagningstiden gått ut. Enligt Länstyrelsen beror det på en feldatering. Men JK skriver att Länsstyrelsen inte kan undgå kritik för det även om det handlar om ett enskilt misstag.