Miljardsatsning på ny hamn i Kalix

”Storö hamn” är arbetsnamnet för en helt ny hamn som Kalix kommun har lanserat gentemot företaget Northland Resources, som planerar att starta järnmalmsgruvor i Pajala och Kolari.

Djupgående fartyg ska kunna segla in på ett djup på 20 meter och järnvägsanslutningar från Haparandabanan ut till Storön förutsätts för att hamnen ska byggas. Det rör sig om stora investeringar för både hamn och järnvägsanslutningar, Willy Sundling är kommunchef i Kalix.

– För att åstadkomma hamnen och för att få en järnvägsanslutning så ligger kostnaderna kring två miljarder, enligt de preliminära beräkningarna.

Enligt Willy Sundling som är kommunchef i Kalix är det för tidigt att säga hur det hela ska finansieras, men han påpekar att det finns företag ute i världen som inte gör annat än att investera i sådana här hamnanläggningar.

– Vi har klart deklarerat att Kalix kommun inte har dom ekonomiska musklerna som krävs för att anlägga en sådan här hamn, vi räknar med att intresset måste finnas hos företaget som nyttjar den och vi hoppas också att intresse finns från statligt håll, säger han.

Hur påverkas omgivningen av en sådan här hamn?

- Vi gör bedömningen att med undantag för själva hamnläget så ska inte kustfisket beröras i nämnvärd grad.

När tror du att det här kan bli verklighet?

- Om alla miljötillstånd skulle komma till stånd i rätt tid och inte överklagas så skulle det vara frågan om ett femårsprojekt från idag, säger Willy Sundling.