LKAB odlar utsläppsrätter

Genom att köpa in sig hos skogsägare i länet hoppas LKAB kunna kompensera för gruvindustrins koldioxidutsläpp.

– Genom att höja skogsproduktionen kan vi binda avsevärda mängder koldioxid. Det medför att effekten av LKAB:s utsläpp skulle kunna försvinna, säger Anders Lundqvist som jobbar med energi- och klimatfrågor på LKAB.

Det handlar om att få träd att växa snabbare genom att bland annat gödsla med avloppsslam. När träden växer bättre fångar de upp och binder mycket mer koldioxid än normalt.

Sveaskog håller på att testa just det här på skogsområden i östra Norrbotten. Och för LKAB som måste köpa utsläppsrätter från EU:s handelssystem för all koldioxid som företaget släpper ut finns det pengar att tjäna på sån här ökad skogsproduktion i Norrbotten.

– Vi hoppas att den bundna koldioxiden kan omvandlas till utsläppsrätter som vi kan köpa. Då tillförs fler utsläppsrätter på marknaden, säger Anders Lundkvist.

Försöken på 600 hektar skog i östra Norrbotten har pågått under två år och de snabbväxande träden där har fångat in koldioxid till ett värde av ungefär tio miljoner kronor.

Men för att det ska kunna bli verklighet för LKAB att köpa utsläppsrätter direkt från skogsbrukare i länet krävs en ändring i handelssystemet och det jobbar Anders Lundkvist för just nu.

– Vi stödjer det på en paragraf i Kyotoprotokollet som handlar om just ökad skogsproduktion.

Magdalena Martinsson, SR Norrbotten
magdalena.martinsson@sr.se