Modersmålsundervisning på distans

Ingen elev i Norrbotten ska bli utan modersmålsundervisning på grund av lärarbrist. Det hoppas kommunförbundet som ska lösa problemet genom distansutbildning.