Länets pappor mer pappalediga

Papporna i länet har blivit bättre på att ta ut sina föräldradagar och vara föräldralediga. Det visar TCOs Pappaindex för 2002.
De enda undantagen är papporna i Gällivare, Pajala och Arjeplog. TCO:s index är en sammanvägning av pappornas andel av uttagna föräldradagar och andelen män av de föräldralediga. Papporna i länet är sämre än riksgenomsnittet på att stanna hemma med barnen - men de som gör det tar ut fler dagar än genomsnittpappan. Det kan tilläggas att även om papporna blivit bättre på att ta ut föräldradagar så handlar det i genomsnitt bara om 15,6% av det totala antalet dagar.