Ny lag ska skydda elkunder

Staten ska få större möjligheter att tvångsförvalta elbolag. Ett lagförslag sig ett enigt näringsdepartement ställer sig bakom.

Förslaget om att staten ska få större möjligheter att tvångsförvalta elbolag kommer från socialdemokratiska rikdsagsledamöter från Norrbotten. De har drivit frågan i riksdagen med anledning av turerna kring Ekfors krafts agerande med att mörklägga gatorna i Övertorneå

Lagförändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2008.