Islossningen har startat i Torne älv

Islossningen har nu satt igång i mindre omfattning i Torneälven, längs gränsen mot Finland. Ner mot byarna Torinen och Kardis i Pajala kommun har det uppstått mindre isproppar, men ännu finns ingen akut risk för översvämning.