Brister bakom ett spädbarns död

Bristande bemanning, kunskap och journalföring vid kvinnokliniken på Gällivare sjukhus gjorde att ett barn dog under en förlossning i början av förra året.

Socialstyrelsen ser så allvarligt på det inträffade att myndigheten kommer att följa upp de åtgärder som verksamhetsledningen vidtar.