Kartlägger ohälsa efter FN-kritik

Samers, tornedalingars och de andra inhemska minoriteternas hälsa kommer att kartläggas i Sverige. Det föreslår regeringen efter att ha fått FN-kritik i frågan.

Folkhälsoinstitutet ska undersöka hälsotillståndet bland de nationella minoriteterna för att sedan kunna lämna förslag på folkhälsoarbetet. Allt i syfte att bätte kunna förebygga ohälsa.

– Vi har ju egna data om att samernas hälsotillstånd har uppmärksammats när det gäller marktvister. Att den psykosociala situationen har varit ganska akut, säger Ulrik Lindgren, sakkunnig på socialdepartementet.

Ohälsa finns i alla de olika nationella minoriteterna. Romer, samer, sverigefinnar och judar.

- Vi vet att sverigefinnarna är överrepresenterade när det gäller  fysisk, men också psykisk hälsa. Vi vet också att diskriminering är vanligt förekommande när det gäller samer och romer, säger Ulrik Lindgren.