Outnyttjade resurser i Norrbotten

- Det finns oanade möjligheter att utveckla näringslivet i norra Sverige. Det gäller bara att ta tillvara det som är unikt, snön, kylan och glesbygden, säger Mats Ola Sahlström, vd på Lappland Cartest. Ett dotterbolag till Daimler Chrysler, en av världens största industrikoncerner.
Först och främst bör det göras en stor inventering av vad som finns för möjligheter. - Vi har mycket av det dom stora företagen ute i välden söker, järnvägar, flygplatser, stora markområden, snö kyla och enskildhet. Problemet är att ingen känner till vilka möjligheter som finns. Länsstyrelserna i Norrbotten och Västerbotten borde göra en stor inventering som skulle sammanställas i ett material som skulle kunna presenteras för företagen ute i världen, säger Mats Ola Sahlström. Mats Ola Sahlström menar att tester av tåg, flygplan, flygplansbesättningar, militära trupper och militärfordon bara är en del som skulle kunna skapa jobb. - Här finns det mängder av områden, flygplatser, oanvända järnvägar, lämpliga byggnader, kyla, snö och enskildhet, säger Mats Ola Sahlström. Förutsättningar som företag runt om i världen efterfrågar.