Ja till skyddsjakt på björn

Naturvårdsverket har godkänt ansökan om skyddsjakt på två björnar som befinner sig inom Talma samebys renbetesområde. Samebyn har tidigare fått tillstånd till skyddsjakt på två lodjur.

Talma sameby har även ansökt om att få ta bort järv, men här vill Naturvårdsverket avvakta med besked tills inventeringen av järv kommit längre.