Frågan om storregion skjuts på framtiden

Uppdaterad 17:17
Det blev inget beslut i landstingsfullmäktige på fredagen om gå till regeringen och begära att få bilda en storregion tillsammans med landstingen i Västerbotten och delar av Västernorrland. Frågan återremitterades efter en begäran från den politiska minoriteten i landstingsfullmäktige.

Oppositionen mot en storregion; folkpartiet, moderaterna och Norrbottens sjukvårdsparti begärde att frågan går på så kallad miniåterremiss.

– De vill att vi gör mer utredningar på konsekvenserna av en storregion, säger landstingsrådet Britt Westerlund (s).

– Men det blir en miniåterremiss och vi kommer att ha ett nytt landstingsmöte i frågan innan maj månads utgång. Då ska vi bestämma om vi går till regeringen med en begäran om bildandet av en storregion, förklarar hon, och konstaterar att 65 procent av ledamöterna i fullmäktige är för en storregion och 35 procent emot.

Det var en laddad debatt i det extra landstingsfullmäktige som hölls i Luleå för att man skulle ta ställning till ödesfrågan om Norrbotten ska bilda storregion med grannlänen. Detta skulle ske om regeringen godkänner planerna, från januari 2011.

För en storregion är: Socialdemokraterna, miljöpartiet, vänsterpartiet, centerpartiet och kristdemokraterna.

Mot en storregion är: Moderaterna, folkpartiet och Norrbottens sjukvårdsparti.

De flesta argumenten för och mot var bekanta. Ja-sägarna hävdar att det blir ett bätte skatteunderlag som säkrar sjukvården och att man stärker demokratin genom att det nya regionfullmäktige blir direktvalt av medborgarna och därmed inte som en länsstyrelse opolitiskt.

Nej-sägarna menar att man inte har gjort en konsekvensanalys, inga ekonomiska kalkyler som bevisar att ekonomin håller i en storregion. Och att det  inte är folkligt förankrat.

Norrbottens sjukvårdspartis Kenneth Backgård presenterade en egen enkät som moderaterna och sjukvårdspartiet har gjort nyligen.

700 norrbottningar svarade på telefon att de mycket väl känner till frågan. Av dem säger 12 procent ja och 88 procent nej till en storregion i denna enkät.

Inger Marklund, SR Norrbotten
inger.marklund@sr.se