Reumatiker kritiserar Luleå kommun

Luleå reumatikerförening är upprörd över att socialnämnden minskar sitt verksamhetsbidrag till föreningen, från 10 500 till 8 500 kronor. De kräver nu att Luleå kommun omprövar sitt beslut.
Luleå reumatikerförening har 630 medlemmar och dess ordförande Kristina Hjorth kräver nu att socialnämnden omprövar beslutet om minskade bidrag, eftersom det annars medför minskad social verksamhet bland medlemmarna. Hon tycker också att dom handikappade ska få skäligt med bidrag, inte bara idrotten. Bidraget omprövas inte Socialnämndens ordförande Leif Wikman (s), säger att det inte blir någon omprövning av bidraget, eftersom pengarna inte räcker till mer.