Vattnet sjunker vid Lovikka

Den ispropp i Torneälven som orsakat översvämningar i byn Lovikka släppte under natten till söndag och vattnet har nu börjat sjunka tillbaka.

På fredag eftermiddag började isen att stocka igen och vattennivån steg då snabbt. Delar av byvägen i nedre delen av Lovikka översvämmades, stugor stod under vatten och ett par bybor belv tvungna att sätta in pumpar för att få ut vatten från sina källare. 
Enligt Birger Kyrö, räddningsledare i Pajala hade det på lördag eftermiddag även bildats mindre isproppar längre ner längs Torneälven mellan Anttis och Peräjävaara.