Ökning av besökare var glädjekalkyl

Statistiken för antalet gästnätter under 2007 för Gällivare var en glädjekalkyl. Istället för en stor ökning av antalet besökare under förra året, visar de slutliga siffrorna på en minskning av antalet gästnätter i Gällivare med fyra procent jämfört med år 2006.

Felaktigheterna i siffrorna beror på att några stora anläggningar inte rapporterade sina gästnätter i slutet av året.

– Det visar sig att när de här anläggningarna har rapporterat in, så har de haft väsentligt mindre gästnätter än vad den här prognosmodellen trodde, säger Jan-Erik Jaensson VD för Swedish Lapland som marknadsför länets besöksnäring.

Enligt prognosen för antalet gästnätter på hotell, stugbyar och vandrarhem för Gällivare så var det en stor ökning. Men verkligheten är en minskning som inte syntes eftersom ett par stora anläggningar inte rapporterade in sina siffror. Enligt Jan-Erik Jaensson så anades inte oråd när prognossiffrorna kom.

– I slutet på februari fick vi de prognostiserade siffrorna från december 2007 och tolv månader bakåt. Då fanns ingen anledning att tro att de inte var rätt. Och när SCB (Statistiska centralbyrån) gör den slutgiltiga kvalitetskontrollen, inför att siffrorna ska släppas ut i slutet av april, då uppdagas det här. Det var det ingen som kunde tro, för i början av året såg siffrorna korrekta ut, så någonting har hänt i slutet av 2007, förklarar han.

Anledningen till att antalet gästnätter sjönk med fyra procent i Gällivare under 2007 kommer att utredas och analyseras av Swedish Lapland. Höstens omfattande störningar i flygtrafiken med kraftiga förseningar och helt inställda flygturer kan vara ett skäl tror Jan-Erik Jaensson.
- Det har blivit osäkert att ta sig dit upp. Det har varit lite trassel och krångel som är väl bekant, och det är en tänkbar orsak. Men vi måste få återkomma det kanske finns fler också, säger han.

Maritha Mossberg SR Norrbotten