Våldet i länet minskar

Polisens satsning mot utomhusvåld minskade våldet med åtta procent i Norrbotten under november 2007 och januari 2008, jämfört med motsvarande period året före. Det är något över riksgenomsnittet. Av landets 21 polisdistrikt minskade misshandelsbrotten i 16 distrikt medan de ökade i fem.