2008 års Eyvind Johnsonpris tilldelat

2008 års Eyvind Johnsonpris tilldelades på fredagen Bengt Ohlsson, Stockholm. Priset och prissumman på 60 000 kronor delas ut av Bodens kommun och prisutdelnningen kommer att ske i Boden under hösten.

Bengt Ohlsson får priset för ”ett författarskap som sedan debuten 1984 utvecklats starkt och där de första trevande romanförsöken följts av stora konstnärliga landvinningar där författaren engagerat och med djupnande människokännedom dryftar existentiella problem”.

Bodens kommun instiftade priset 1988 för att hedra minnet av den bodenfödde författaren och nobelpristagaren Eyvind Johnson.