Församlingar slås samman i Gällivare

Kyrkans församlingar i byarna Hakkas och Nilivaara utanför Gällivare kommer troligen att slås samman med Gällivare församling. Luleå stift har gett de tre kyrkoråden i uppdrag att utreda frågan om förändringar.

Clary Persson Sammelin moderat ordförande i Nilivaara kyrkoråd ser att en sammanslagning är nödvändig när befolkningen har minskat.

- Man måste se över det, för när församlingarna bildades 1962 då var det betydligt fler personer i de olika församlingarna, säger hon.

Sedan 1962 då Hakkas och Nilivaara blev egna församlingar har antalet som tillhör kyrkan minskat med cirka 70 procent. Redan från 1999 är de tre församlingarna ett pastorat med en kyrkoherde.

Clary Persson Sammelin är övertygad om att Gällivare, Hakkas och Nilivaara tillsammans som en enda församling bara blir en lättnad.

- Det blir bara positivt för exempelvis kyrkoherden. Han kan få ägna sig mer åt verksamheten än att springa på kyrkorådsmöten. Det är redan så att samma personal används i hela pastoratet, som präster, musiker och så vidare. Jag tror inte att det kommer att märkas någon förändring i verksamheten, inte i negativ bemärkelse, säger hon.

Clary Persson Sammelin saknar reaktioner från församlingsmedlemmarna på förslaget att tre församlingar blir en.

- Jag tycker det är tråkigt om det finns åsikter och det inte framförs, i varje fall har ingen hört av sig till mig, konstaterar hon.
Både Nilivaara och Hakkas har egna kyrkor där gudstjänster hålls regelbundet.
Knut Enback krattar gräs på sin gård i Nilivaara och han hyser ingen oro för att tre församlingar kan bli en.

- Det är svårt att säga hur det kommer att fungera. Men hoppas att det fungerar lika bra fast det går över till Gällivare församling, säger han.

Maritha Mossberg SR Norrbotten