Nytt renfoder

Ensilage kan bli ett nytt foder för renar. En förstudie om lokal produktion av det syrakonserverade gräsfodret planeras av Svenska samernas riksförbund och LRF.

Hittills har mest torkat och specialbehandlat renfoder i pelletsform använts för stödutfodring av renar. De stigande spannmålspriserna gör att ensilage och nya fröblandningar bli ett alternativ för renägarna, skriver Västerbottens-Kuriren.