Ändrade sjukregler

Från och med 1 juli i år kan det komma att bli stora förändringar för dom sjukskrivna. Siv Norlin är ordförande för Försäkringskassans fackförbund ST och hon tycker att regeringen bereder den största försämringen av sjukförsäkringen någonsin.

Förslaget innebär att den sjukskrivne efter tre månader ska tillsammans med försäkringskassan se över om det finns andra arbetsuppgifter på sin arbetsplats.

Efter sex månader kommer den sjukskrivnes arbetsförmåga prövas gentemot hela arbetsmarknaden och bedöms den sjukskrivne klara av någon typ av arbete är man inte längre berättigad till sjukpenning utan ställs till landets arbetsmarknad.

En gräns på max ett års sjukskrivning införs och efter det krävs det synnerliga skäl för att behålla sin sjukpenning. Sådana kan vara tumörsjukdomar eller om man väntar på operation.

Enligt Siv Norlin är oron för det nya förslaget stort både bland sjukskrivna och handläggare på Försäkringskassan men även bland kommunerna som har ett försörjningsansvar för den som saknar tillgångar och inkomster.