Ispropp i Torneälven dränker Erkheikki

Islossningen i Torneälven skapar stora problem i östra Norrbotten med strömavbrott och översvämningar. Reine Sndkvist rapporterar från byn Erkheikki att en flera kilometer lång ispropp skapar stora problem.

Foto © Reine Sundkvist, SR Norrbotten, 2008-05-12