Försäljningen av Coop Arena stoppas

Luleå kommun stoppar försäljningen av Coop Arena till Luleå hockey, anledningen är att det skulle kosta 50 miljoner kronor extra.

Bakgrunden är att regeringen beslutat att kommuner och landsting måste betala tillbaka moms till staten vid försäljningen av fastigheter. Lagen gäller retroaktivt från den första maj och formellt beslut tas senare av riksdagen.

För Luleå kommun betyder det är en oväntad kostnadsfördyring vid försäljningen av ishockey-anläggningen.

Samma sak gäller för försäljningen av gymnasiebyn och det skulle leda till att moms för 100 miljoner måste betalas tillbaka till staten.