AMS vill dämpa utflyttningen

Utflyttningen från Norrbotten måste dämpas. Det anser prognoschef Tord Strannefors på Arbetsmarknadsstyrelsen, AMS.
Idag presenterade han en rapport om rörligheten på arbetsmarknaden och den visar att flyttlassen mest går från Gällivare, Pajala och Kiruna. Det som lockar är Umeå, Stockholm, Malmö och Göteborg, där det finns universitet med mycket avknoppningsföretag. Här kan Luleå tekniska universitet ännu inte göra sig tillräckligt attraktiv, men Tord Strannefors tror att det kommer. Förslag att minska utflyttningen Han vill också se en rad förslag förverkligade för att minska utflyttningen, bland annat ökade studiemöjligheter på hemorten, förbättrat pendlingsstöd, uppmuntra distansarbete, införa lägre skatter i glesbygden, rusta upp vägarna och göra flyget billigare. Det är idag inte fler som flyttar söderut än tidigare, men de som flyttar är unga och välutbildade. Det innebär sämre möjligheter att utveckla länet, men Tord Strannefors tror ändå att det går att dämpa utflyttningen.
Niklas Jälén, SR Norrbotten