Sportfiskarna i Luleå utvecklar webbportal

Sportfiskarna i Luleå har fått uppdraget av Vattenmyndigheterna och Sveriges Länsstyrelser att utveckla och administrera den nya webbportalen för Sveriges alla vattenråd och vattenorganisationer. Portalen ska vara en mötesplats för allt från stora företag, intresseorganisationer till enskilda privatpersoner som har ett intresse av vattenförvaltningsfrågor.

Vattenmyndigheterna har det övergripande ansvaret att se till att EU:s ramdirektiv för vatten genomförs i Sverige. För att öka engagemanget lokalt och regionalt för vattenförvaltningen kommer nu varje vattenråd eller vattenorganisation att själva kunna lägga upp en hemsida om just sitt område och visa för intressenter vilka frågor som är aktuella.

Portalen ska syfta till att dels föra ut information till allmänheten men även få in nödvändiga synpunkter från allmänheten för att på så sätt öka demokratin i beslutsprocessen. Utveckling och administration av den nya webbportalen kommer att skötas från Sportfiskarnas Norrlandskontor i Luleå.