Spänd väntan på miljöbeslut

Under tisdagen ska det avgöras hur stora marksättningar gruvbrytningen i Kiruna ska få orsaka i samhället. LKAB vill ha tillstånd för betydligt kraftigare markrörelser än idag. Motparten Länsstyrelsen kräver att det också måste finnas en gräns för hur mycket hus får luta. Förhandlingarna i Miljödomstolen inleds klockan halv nio.

Idag säger miljövillkoren att gruvdriften inte får orsaka att marken utanför industriområdet i kiruna rör sig mer än en centimeter. Men nu när effekterna av gruvbrytningen börjar närma sig stan vill LKAB ha ett nytt, betydligt generösare, villkor.

Gruvföretaget har efter ett yttrande från länsstyrelsen sänkt sitt yrkande med 25 procent jämfört med den ansökan de först skickade in till miljödomstolen.

Det nya kravet som miljödomstolen ska ta ställning till innebär att marken skulle få röra sig max 15 centimeter på en 50 meters-sträcka. Och på höjden skulle marken få röra sig max tio centimeter.

Det betyder att när marken töjt sig så mycket måste LKAB ha löst in den och omvandlat till industriområde.

Gruvföretagets motpart i miljödomstolen är länsstyrelsen och i stora drag är de nu överens inför förhandlingarna. LKAB har lyssnat på länsstyrelsens åsikter och ändrat sina yrkanden om hur stora markrörelserna ska få vara, hur tätt mätplintarna ska stå och hur ofta de ska kontrolleras.

Men länsstyrlelsen har för en vecka sen gjort ett tilläggsyrkande om att man inte bara ska kontrollera hur mycket själva marken rör sig utan att även hur byggnaderna närmast gruvområdet påverkas.

För att inte riskera säkerheten i husen vill Länsstyrelsen att miljödomstolen beslutar att tex ett golv i ett hus inte får luta mer än en meter på 150 meter.

Magdalena Martinsson, SR Norrbotten

magdalena.martinsson@sr.se